Náš Tím

MUDr. Ľubica Výrostková

Stomatológ

Štúdium stomatológie ukončila v roku 1996 na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí v ambulancii v Nových Zámkoch. Je certifikovaná odborníčka na systém CEREC.

MUDr. Milan Výrostko

Stomatológ

Štúdium stomatológie ukončil v roku 1996 na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobí hlavne v ambulancii v Štúrove ale aj v ambulancii v Nových Zámkoch. Je certifikovaný odborník na systém CEREC.

Rezervovať Termín